mandag den 29. december 2014

Uge 11 (22.12.2014 - 28.12.2014)

Uge 11Mandag fik vi den endelige aftaleseddel. Tegninger, materialebeskrivelse og aftaleseddel er nu helt på plads. Vi har netop underskrevet tegninger mv. og sender disse til FBA i morgen tirsdag.

Vi har også truffet endelig beslutning om indretninger, materialer, bordplader, elementer og låger i køkken/alrum, badeværelser og bryggers. Justeringerne i forhold til Svane har vi sendt pr. mail og afventer nu endeligt tilbud med vores justeringer.


3D tegning af vores kommende køkken

Endeligt tilbud og afklaring med Svane er det sidste i forhold til at have truffet beslutning om alle materialevalg og indretning af vores kommende hus. Beslutningen er som sådan taget, men vi mangler blot en "kontrakt/endeligt tilbud".

Vi har besluttet at købe hårde hvidevare hos Århus Hårde Hvidevarer, idet vi har fået et super tilbud. Ulempen ved dette er, at vi selv skal montere hårde hvidevare, og først kan få lov til dette efter vi har overtaget huset. Det er sådan set fair nok, idet der ellers kan opstå tvivl om, hvem der har lavet eventuelle skader på øvrigt inventar i forbindelse med installationen.

Lørdag afgav vi ordre på hårde hvidevare hos Århus Hårde Hvidevarer.

Så skulle alle "løse" ender være på plads, og vi venter således kun på en byggetilladelse fra Skanderborg Kommune nu.

lørdag den 20. december 2014

Uge 10 (15.12.2014 - 21.12.2014)

Uge 10


Mandag ringede vi til FBA for at høre til et svar på vores mail med spørgsmål til "aftalesedlen". Vi blev lovet svar i løbet af få dage, og i fik vi at vide at der er sendt ansøgning om byggetilladelse afsted til Skanderborg Kommune d. 10 december 2014. 

Onsdag fik få så svaret på vores mail. Dette gav ikke anledning til yderligere, og nu venter vi blot på de opdaterede endelige tegning, samt den tilrettede aftaleseddel. Når vi har aftaleseddel og tegninger underskrevet er alt forarbejdet færdigt og byggeriet kan begynde - altså hvis vi får en byggetilladelse. 

Lørdag modtog vi de endelige tegninger, revideret aftaleseddel og materialebeskrivelse. Alt er nu på plads, og vi skal nu have underskrevet tegninger mv. og sendt retur til FBA. Nu kan byggeriet gå igang :-) 

Nu går vi nogle juledage i møde, så der kommer næppe til at ske meget mere i år. Vi håber, at modtaget byggetilladelse i starten af januar 2015, så gravearbejdet kan begynde.

fredag den 12. december 2014

Uge 9 (08.12.2014 - 14.12.2014)

Uge 9Tirsdag får vi en mail fra Skanderborg Kommune, som vil orientere om at de vil dræne området yderligere. Derfor vil kommunen i den sydvestlige del af vores grund grave et dræn ned, som kommer til at gå igennem flere af grundene. Vi har sendt mailen videre til FBA for at høre om det er noget der kommer til at få betydning for vores kommende byggeri.


Onsdag får vi en tilbagemelding fra FBA på mailen fra Kommunen. Det er ifølge FBA ikke noget, der kommer til at influere på vores byggeri - dejligt.

Umiddelbart er det helt fint, at de graver dræn ned, idet der i den ende af grunden ser ud til at der nemt kan komme til at ligge vand.


De turkis blå linjer er det nye dræn. Som det ses skærer det lige bunden af vores grund (nr. 103)

Fredag er det godt 3 uger siden vi sendte vores mail med spørgsmål og kommentarer til aftalesedlen og de "endelige" tegninger. Vi har stadig til gode at få en tilbagemelding, så vi kan få sat gang i selve byggeprocessen.

Økonomi

Økonomi


I forbindelse med køb eller nybyg, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser omkring det fremtidige "husholdningsbudget", da det jo vil være rigtig ærgerligt ikke at have råd til at sidde i huset, når det er bygget. Herudover bliver banken rigtig glad, hvis man har gjort sit forarbejde omkring økonomien grundigt inden man kaster sig ud i et byggeprojekt.

Udover husholdningsbudgettet er det vigtigt, at sætte sig ned og lave et byggebudget. I forbindelse med byggebudgettet er det vigtigt, at drøfte husholdningsbudgettet med sin bank, for at få en idé om hvad man har råd til at bygge for, og dermed få grønt lys fra banken til at realisere byggeriet.

Det er i forbindelse med opstilling af budgettet en god idé at runde udgifterne godt op, da udgifterne har det med at stige over året. Til det løbende husholdningsbudget er her nogle af de væsentligste poster. 

Hus:

 • El
 • Vand
 • Varme
 • Renovation
 • Grundejerforening
 • Forsikring
 • Ejendomsskat
 • Ydelse på kreditforeningslån og banklån
 • Vedligehold

Det kan selvfølgelig være svært at kende ejendomsskat, varme, vand og el på et hus, som ikke er bygget endnu. Se evt. mere her om skat. Vi har gjort det, at vi har taget udgangspunkt i nogle salgsopstillinger på lignende huse der har været til salg i området.

Øvrige faste udgifter:
 • Mobiltelefon
 • Licens
 • Kabel-tv
 • Indboforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Livsforsikring
 • Sygeforsikringen Danmark
 • A-Kasse
 • Fagforening
 • Daginstitution
 • Kontaktlinser
 • Indskud på pensionsopsparing
 • Avis/blade

Bil:
 • Vægtafgift
 • Benzin
 • Forsikring
 • Vedligeholdelse
 • Ydelse på billån
 • Falck

Herudover er det en rigtig god idé at sætte af til "fornøjelser" - og så de praktiske af slagsen i budgettet:

 • Ferie
 • Gaver
 • Lommepenge
 • Mad
 • Motion/sport


I forbindelse med budgetlægningen er der nogle udgifter, som også "bidrager" til økonomien i form af skattefradrag. Dvs. udgiften belaster ikke husholdningsøkonomien så hårdt, i det skatten betaler lidt tilbage. Udgifter med fradragsret i et typisk budget:

 • Fagforening (fradragsværdi ca. 30-32 %)
 • A-Kasse (fradragsværdi ca. 30-32 %)
 • Befordring (fradragsværdi ca. 30 - 32 %)
 • Renteudgifter (fradragsværdi ca. 30-32 %)
 • Indskud på pensionsopsparing (fradragsværdi fra ca. 37% til 53 %)

I forhold til mad, ferie og lommepenge er det en god idet, at tage udgangspunkt i det man bruger idag. Det er næppe realistisk at sætte disse poster væsentligt ned, for på papiret at opnå et "dyrere" hus. Også her er det en god idé at runde op, når budgettet lægges.Byggebudget

Når byggebudgettet skal lægges er det væsentligt, at kende sine økonomiske rammer. Disse skal gerne være på plads i samarbejde med banken inden man starter op på forhandlingsprocessen med de forskellige byggefirmaer.

Det er en god idé at have haft nogle indledende snakke med et byggefirma inden budgettet lægges, idet man derved får en ide om hvad de forskellige ting koster i byggeprocessen. Jo mere research man laver inden man sætter sit projekt i "udbud", jo mindre afvigelser kommer der i budgettet, og jo nemmere er de tilbud man får hjem at sammenligne. Der vil nok altid komme afvigelser - oftest i den fordyrende retning. Vores erfaringer indtil videre er at man skal sætte ekstra af til:
 • Gulve
 • Inventar (køkken, bryggers og badeværelser). De fleste typehusfirmaer sætter omkring 80-100.000 kr. af.
 • Hårde hvidevare. Her sætter de fleste typehusfirmaer typisk omkring 30-45.000 kr. af.
 • El installationer. Man bruger hurtigt ekstra spots, lampeudtag, stikkontakter, tomrør, internetstik, antennestik, lys-sensor, lysdæmpere mv. 
Udover ovenstående skal man gøre sig nogle overvejelser om følgende:
 • Hvilken type sten skal huset bygges af (der er stor forskel på prisen). En standard sten koster typisk 4-5 kr. pr. sten. Og så går priserne ellers op til 11-12 kr. pr. sten. Vælger man en af de dyrere sten kan det hurtigt betyde en tillægspris på 75-100.000 kr. for et helt byggeri.
 • Skal huset være fuldmuret, eller skal bagvæggende bygges af elementer. Først nævnte koster typisk 50-100.000 kr. ekstra.
 • Skal det være gipslofter eller listelofter.
 • Flat tag eller rejsning på taget
 • Vinduestyper. Der findes mange producenter, funktioner og typer.
Husk også at sætte af til anlægning af have. Planter, hæk, fliser, græs osv. løber hurtigt op. 

Det er blot nogle af de store ting jeg har nævnt her. Der er rigtig mange flere overvejelser, i forbindelse med nybyggeri.

fredag den 5. december 2014

Uge 8 (01.12.2014 - 07.12.2014)

Uge 8

Tirsdag ringede Torben fra FBA for at svare på nogle af de spørgsmål vi havde til tegningerne fra i sidste uge (uge 7). Vi har besluttet at lave en "mindre" ændring af vindueshøjden, således at der er 3 murskifter fra vinduernes overkant op til underkant gesims.

Onsdag har vi haft nogle små drøftelser med Svane omkring låger og bordplade i bryggers, hvor vi er lidt i tvivl om hvad vi skal vælge.

Søndag var jeg et smut forbi grunden, og der er i løbet af ugen blevet opstillet "byggestrøm".

Elmåler til byggestrøm

Vi venter stadig at høre fra FBA´s byggeleder ifht. svar/afklaring på vores spørgsmål og kommentarer til de "endelige" tegninger og aftaleseddel. Mon ikke vi hører noget i løbet af byggeuge 9.mandag den 1. december 2014

Ugeplan

Ugeplan

Oversigt over hver uges aktivitet:Byggeuge
Aktivitet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33. Gulv og døre næsten færdigtlørdag den 29. november 2014

Uge 7 (24.11.2014 - 30.11.2014)

Uge 7


Mandag modtog vi endelige tegninger over husets beliggenhed, facadeskitse og grundplan med indtegnede spots, stikkontakter, lampeudtager, lyssensorer mv. 

Herudover modtog vi  aftalesedlen, som viser alle de til- og fravalg vi foretog på materialevalgsmødet i uge 5. Aftalesedlen var ikke så slem rent økonomisk som frygtet. Jeg tror, at vores forholdsvis grundige forarbejde med at få mest muligt med i kontrakten fra start har betydet, at der ikke er kommet de store "overraskelser" på materialevalgssiden. Vi ændrede på mødet bl.a. gulv til et andet plankegulv end budgetteret, og det gav en mindre justering af prisen i nedadgående retning. Omvendt valgte vi nogle lidt dyrere klinker samt nogle ekstra stikkontakter og "antenne/internetstik", så der på bundlinjen bliver et lille tillæg til entreprisesummen. Heldigvis har vi fra start afsat ekstra til el i det oprindelige tilbud, hvilket skal fratrækkes på aftalesedlen, og dermed ender vi med et relativt lille ekstrabeløb i forhold til vores budget.Beliggenhedsplan med fremtidigt terræn indtegnet. Den kraftige streg omkring huset er det område der terrænreguleres for at huset kommer op i kote 51.30.

Facadetegningen set fra forskellige verdenshjørner.

Den endelige planskitse med en lang række detaljer indtegnet.

Vi har nu frem til 1. december til at gennemgå tegninger og aftaleseddel for eventuelle tilrettelser. Tegninger og aftaleseddel skal underskrives/godkendes af os for at blive "låst". Herefter går FBA igang med at bestille materialer og sat expan-elementer samt spær i produktion. Herudover startes processen med at søge byggetilladelse samt godkendelse til at terrænregulere mere end de +/- 0,5 meter hos Skanderborg Kommune. Se evt. uge 4 for at se mere om terrænreguleringen på projektet.Torsdag har vi sendt en række "afklarende" spørgsmål, småændringer og kommentarer til skitser og aftaleseddel, som vi modtog i mandags. Nu venter vi på tilbagemeldingen fra FBA´s byggeleder, og hvis dette ikke giver anledning til yderligere spørgsmål eller ændringer, så er afklaring og beslutningsprocessen færdig i forhold til at få sat gang i selve byggeprocessen. Ændringer skal indtegnes og skrives ind på aftalesedlen, og dette er sidste step inden underskrift på tegninger og aftaleseddel. Spændende om FBA kan sætte gang i arbejdet i forhold til at indhente byggetilladelse i løbet af byggeuge 8.

søndag den 23. november 2014

Uge 6 (17.11.2014 - 23.11.2014)

Uge 6


Uge 6 har været en stille uge. Vi venter på at modtage endelige tegninger og aftaleseddel fra FBA. Aftalesedlen bliver lavet ud fra de til/fravalgt vi foretog på materialevalgsmødet i hos FBA i byggeuge 5. Tegninger og aftaleseddel skulle dukke op i løbet af uge 7.

Herudover har kigget lidt videre på forskellige hårde hvidevare løsninger, samt drøftet nogle smådetaljer med Svane i forhold til bryggerset. Vi er ikke 100 % afklaret om vi ønsker vores kogeplade planlimet (altså hvor kogepladen bliver i niveau med bordpladen), eller om vi ønsker at den skal ligge ovenpå bordpladen (ca. 5mm over bordpladeniveau).

mandag den 17. november 2014

Uge 5 (10.11.2014 - 16.11.2014)

Uge 5


Mandag fik vi svar fra Skanderborg Kommune på den mail vi sendte i uge 3 omkring mulighed for kompensation i forbindelse med "dårlig" jordbund. Kommunen bekræfter, at vi indtræder i de rettigheder som sælger af grunden har haft i forhold til kommunen. Dette er rigtig godt, idet vi dermed får mulighed for at få kompensation af kommunen i forbindelse med fundering, hvis det viser sig at vores grund giver udfordringer i forhold til blød/dårlig jordbund.

Onsdag har vi været til materialevalgsdag hele dagen hos FBA i Viborg. Sammen med FBA´s byggeleder gennemgik vi huset fra a-z med hensyn til valg af materialer. I vores forarbejde havde vi allerede taget stilling til rigtig meget som f.eks. mursten, fuger, tagsten, vinduer, ovenlysvinduer, placering af vinduer, indbygnings bruseløsning mv. og fået disse indarbejdet i tilbuddet. Vi gennemgik hvert enkelt rum mht. el. Hvor skal der sidde stikkontakter?, hvor skal afbryder til lys sidde?, hvilken slags lys skal det være (spots/lampeudtag)?, hvilken slags stikkontakt (lysdæmper/alm afbryder)?, hvor mange steder skal det samme lys kunne tændes?, hvor skal der sidde netværksstik?, hvor skal der sidde antennestik?, hvor skal hårde hvidevarer stå? og meget meget mere.
Vi fik bl.a. flyttet døren til kontoret, ændret gulvtype fra træ til klinker i viktualierum, flyttet spots, tilføjet spots, tilføjet lidt væg ved walkin-closet mv.

Vi kørte efterfølgende sammen med byggelderen ud til XL byg i Viborg for at kigge på klinker. Her fik vi sammenlignet klinker med de trægulvstyper vi havde valgt hjemme hos FBA (byggelederen, havde prøverne med i bilen). Vi sammenholdte forskellige klinker med trægulv og hvide overflader (køkkenet bliver hvidt). Vi fik besluttet hvilken klinke vi ønsker i gang, badeværelser, bryggers og viktualierum.


Skal det være plankegulv i ask eller eg???

FBA´s byggeleder laver nu en liste med vores ændringer, tilkøb af el, valg af klinker mv., så vi får en fuldstændig aftale/overblik over indvirkningen på den samlede entreprisesum med de seneste ændringer vi har foretaget. Vi håber selvfølgelig, at kontraktsummen bliver mindre, men det er næppe tilfældet (vi har valgt et lidt billigere trægulv end vi havde afsat i kontrakten, men omvendt nogle dyrere klinker, samt tilkøbt en del el). Vi venter nu spændt på aftalesedlen. Alt i alt en super god og konstruktiv dag hos FBA.


Ud over mødet med FBA havde vi møde med Svane køkken, for at få foretaget nogle tilretninger på køkken, bryggers, badeværelser og walk-in. Vi har været lidt i tvivl om vi gerne vil have samme låger i bryggers som i køkken (grebsløs med indfasning i lågen). Herudover har vi besluttet at vi vil have fryseren i bryggerset i stedet for køkkenet. Derfor skal indbygningskabet til fryseren placeres i bryggers i stedet for. Alternativet er at vælge en fritstående fryser, men så får vi ikke det flotte ens look på fronterne på låger og skabe - en af de mange mange beslutninger i forbindelse med at bygge nyt.

onsdag den 12. november 2014

Lidt om skat

Lidt om skat


I forbindelse med byggeri eller køb af ejendom, er det væsentligt at være opmærksom på, hvilken skat man skal betale, da dette kan have stor betydning for de månedlige udgifter ved at sidde i huset. Skatten afhænger af hvilken kommune man vælger at købe grund/hus i, samt hvilken offentlig vurdering ejendommen får.

Grundlæggende er der 2 typer skat i forbindelse med et almindeligt parcelhus.

Ejendomsskatten/grundskylden betales af den offentlige værdi af grunden. Denne skat opkræves af den lokale kommune, og kan derfor variere fra kommune til kommune. Den skal dog ligge mellem 16 promille og 34 promille. Desværre er denne skat ikke omfattet af skatteloftet fra 2001, og derfor stiger denne skat i takt med at den offentlige vurdering af grundene hæves. For Skanderborg Kommunes vedkommende ligger grundskyldspromillen f.eks. på 24,66 promille (2,466%) for 2014. Den samme sats gør sig gældende for 2015.

Grundskyldspromillen for den enkelte kommune kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsværdiskatten betales af den offentlige vurdering af huset. Denne er en fast procent af den offentlige ejendomsværdi, og udgør pt. 1 % af den offentlige vurdering for ejendomsværdier op til 3.040.000 kr. Er ejendomsværdien højere end 3.040.000 kr. betales 3 % i ejendomsværdiskat af den del der ligger over de godt 3 mio. kr. Det gode er, at ejendomsværdierne i Danmark er omfattet af skatteloftet fra 2001, og derfor beregnes ejendomsværdiskatten af den offentlige vurdering fra 2001. På nybyg efter 2001 sætter SKAT en 2001 værdi til beregning af ejendomsværdiskatten.

Uge 4 (03.11.2014 - 09.11.2014)

Uge 4


Tirsdag fik vi tilbud fra Svane i Viborg. Vi har under vores møde med Svane i lørdags valgt inventar til køkken, badeværelser, bryggers, walk-in og børneværelser. Nu er tilbuddet kommet, og der er nogle ting vi skal have justeret (placering af fryser, andre låger/facader i bryggers). Hårde hvidevarerne er vi ikke helt sikre på endnu, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er at vi kender placeringen af hvidevarerne, så FBA kan sætte strøm, vand og afløb efter det.


Torsdag fik vi endeligt oplæg til afsætning af hus på grunden samt nivellement (højdekoten). Der har været en landmåler forbi grunden, og afsætte huset helt nøjagtigt, samt opmåle terrænets koter præcist i forhold til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) -Altså hvordan ligger terrænet i forhold til havets vandstand.

FBA foreslår at husets sokkelhøjde afsættes i kote 51,30 (51,30 meter over havets overflade). Den foreslåede kote betyder, at huset i det nordvestlige hjørne (garage) kommer til at ligge 17 cm over vejniveauet. 
Flere steder, hvor huset skal placeres, bliver det nødvendigt at terrænregulere med op til 80 cm. 
Da man ifølge lokalplanen for området maksimalt må terrænregulere med +/- 0,5 meter, er det nødvendigt at søge dispensation hos Skanderborg Kommune. Dette står FBA heldigvis for.Beliggenhedsplan med højdekoter i forhold til DVR90

Lørdag var jeg forbi Århus Hårde hvidevarer, for at se alternativer til det forslag vi allerede har fået. Sælgeren jeg talte med vil sende os et tilbud på alle de hvidevarer vi skal bruge til huset.


Søndag var jeg et smut forbi grunden, og kunne se, at landmåleren har sat markeringspæle i grunden for at markere alle hjørner på huset. Det var godt, at se hvor husets yderpunkter kommer til at ligge på grunden.


Pindene indikerer hvor husets hjørner kommer til at være

Husets hjørner set fra den noget højere beliggende genbogrund.

mandag den 27. oktober 2014

Uge 3 (27.10.2014 - 02.11.2014)

Uge 3


Mandagen i uge tre starter fantastisk. Jeg havde en god snak med FBA omkring koteudfordringen fra uge 2.
Om formiddagen ringede jeg til Klaus (Klaus har sendt overslag til os på funderingen) fra FBA for at gøre opmærksom på de formodede fejlsatte koter i den geotekniske rapport. Klaus ville tage fat i Franck Geoteknik for, at få dem til at tjekke op på de afsatte koter i rapporten. Kl 13 var der en mail fra Klaus med en ny rapport med nye koter (og denne gang var de rigtige). En stor lettelse, da vi nu er sikre på, at huset afsættes 1 meter højere end angivet ifølge de fejlagtige koter.


Nu med korrekte koter. Som det ses er alle koter nu hævet med 1 meter sammenlignet med skemaet fra uge 2.
Rigtig godt, at vi nu kan sætte flueben ved højdeplaceringen. Klaus kunne dog føje lidt mere til den uafklarede kategori omkring grunden. I den geotekniske rapport er der en lille passus omkring historiske kort, hvor der gøres opmærksom på, at "der i den nordlige del af matriklen kan forventes at finde postglaciale aflejringer af tørv/gytje". Dette betyder, at jordbundsforholdende kan være meget bløde, og der kan blive behov for at pilotere i dette område. Det håber vi ikke, for det vil sprænge økonomien i vores funderingsbudget.Det "blå" område på det historiske kort viser de postglaciale aflejringer, som kan give alvorlige udfordringer teknisk såvel som økonomisk.

Boreprøve B1 går dog ned midt i det område, hvor der jf. det historiske kort kan være aflejringer. I denne boreprøve er der ikke spor af disse lag, hvorfor de forhåbentlig ikke er der længere. Nabogrunden nr 105 er fuldstændig dækket af dette område ifølge det historiske kort. Mig bekendt har naboen ikke haft udfordringer med funderingen. Vi håber derfor ikke det giver udfordringer for os, men intet er sikkert før der er gravet ud.

Ifølge Klaus er der to muligheder at angribe det på:

 1. At bede entreprenøren, der skal stå for funderingsentreprisen, om at starte udgravningen i den nordlige del af grunden. Støder han i eventuelle bløde lag, stoppes udgravningen og vi tager en vurdering på omfang og pris.
 2. At vi får foretaget en "rendegravning/prøvegravning" i det pågældende område inden vi går videre.
Vi har pt. ikke besluttet os for fremgangsmåden.

I forbindelse med den offentlige udstykning er der via Skanderborg Kommune mulighed for at søge kompensation for dårlige jordbundsforhold efter nogle nærmere betingelser. Hvor vidt vi kan blive omfattet af disse regler ved vi ikke endnu, da vi har købt grunden privat. Sælger har tidligere købt grunden af kommunen. Spørgsmålet om vi kan indtræde i sælgers rettigheder i forhold til kommunen. Jeg vil nu skrive til kommune for at få dette be eller afkræftet.


Onsdag modtager vi nye tegninger fra Torben, og det begynder at nærme sig endelige tegninger nu. Det er nogle småjusteringer og afklarende spørgsmål vi har til tegningerne. Bl.a. ønsker vi at ændre gulvtypen i viktualierummet fra plankegulv til klinker.

Vi har også fået skrevet en mail til Skanderborg Kommune for at høre til om vi overtagers sælgers rettigheder i forhold til de oprindelige salgsbetingelser.

Herudover har vi sendt tegninger, geoteknisk rapport og funderingsprisoverslag til vores byggerådgiver Bo Thoudal.

Fredag ringer FBA for at aftale materialemøde medio uge 5 (uge 46). På materialevalgsmødet, som tager en hel dag, skal vi aftale endelige materialer. Hvor skal der være klinkegulve, og hvilke klinker. Hvor skal der være trægulve og hvilken slags træ. Placering af el, spots, tænd/sluk mv. skal også aftales og placeres. Selvom vi har allerede har indregnet en del, så er det på dette møde, at alt fastlåses og eventuelle ændringer aftales.

Lørdag har vi haft møde med Svane køkken i Viborg, hvor vi har valgt inventar (bordplader, skuffer skabe og hårde hvidevare). Det er jo herligt, at gå rundt og pege og "købe". Vi har afsat et budget til inventar og hårde hvide vare, og håber at vores ønsker kan rummes indenfor de økonomiske rammer. Alternativt må vi igang med en prioriteringsøvelse og evt. valg af andre elementer og hårde hvidevare. Svane forventer at sende os et tilbud samt 3d tegninger på alle rum, som Svane skal levere inventar til i løbet af den kommende uge 4 (måske først i uge 5). På mødet med Svane havde vores kontakt allerede indtegnet rummene, og det var rigtig fedt, at se rummene indefra i 3d for første gang. Det gav et rigtig godt visuelt indblik. Nu venter vi spændt på et tilbud samt tegninger fra Svane...

mandag den 20. oktober 2014

Uge 2 (20.10.2014 - 26.10.2014)

Uge 2


Så er vi igang med uge 2, og FBA´s tegner, Torben, ringede mandag for at drøfte nogle detaljer omkring vindueshøjden på vinduerne i huset. 
Vores loftshøjde er generelt hævet med ca. 20 cm i hele huset, så vi får 260 cm fra gulv til loft (standardhøjden i et typehus ligger på ca. 235-240 cm). Vi gav på mødet med Torben i sidste uge udtryk for at vi ønskede vindueshøjden hævet med 20 cm også. Ifølge Torben giver det udfordringer for de trekantede gavlvinduer i stuen, idet disse vil blive 50-60 cm smallere og dermed vil hele gavlens vinduesparti blive smallere. Dette vil komme til at se lidt skørt ud, samt give væsentligt mindre lysindfald. Vi er derfor blevet enige om at hæve højden mest muligt uden at det går ud over bredden på vinduespartierne i gavlsiderne i stuen. Torben mener, at vi kan hæve vindueshøjden med 1-2 skifter (murermål, svarende til højden på 1-2 mursten + fuge), uden at det går ud over bredden på gavlvinduerne. De nye tegninger med tilrettet rumindretning, rigtige vinduer, ændret længde på huset, ændret bredde på huset og "forskubbet tilbygning" skulle være klar midt på ugen - vi glæder os helt til at se dem.

Så blev det onsdag, og vi har modtaget opdaterede og meget detaljerede tegninger fra Torben. Det begynder at nærme sig et "endeligt" projekt. Vi har dog stadig et par småjusteringer til døre, vinduer, udseende på vinduer samt flytning af et par vægge med nogle centimeter.


De netop modtagne tegninger på A3 og større

Udover, at vi idag har modtaget tegninger har vi haft en satellit forbi grunden idag. Der skulle være tydelige spor efter en tung maskine. Der er desuden banket nogle hvide plasticrør ned forskellige steder - jeg tror nu vi kan sætte flueben ved udført boreprøve.

Det bliver meget meget spændende at få resultatet af boreprøven, idet denne afgør hvordan og hvor meget huset skal funderes, og dermed prisen på funderingen. Funderingen og bortkørsel af overskudsjord er pt. den største "joker" i vores byggebudget. Vi har hørt skrækeksempler på flere hundrede tusinde kroner. Vi har afsat 100.000 kr. i vores budget til denne post. FBA´s sælger, Kim Schandorff har dog beroliget flere gange, at det ikke blive over 100.000 kr. vurderet ud fra den geotekniske rapport udarbejdet for kommunen i forbindelse med udstykningen af grunden for et par år siden. Vi venter i spænding.....


I torsdags modtog vi kopi af den geotekniske rapport, som danner grundlag for den endelige pris på funderingsarbejdet. Denne har vi ventet spændt på, da det er den største økonomisk ubekendte i vores byggeprojekt. Vi har nu læst den 16 sider lange rapport incl. bilag igennem, og det ser ud til at vores hus kan funderes på normal vis :-) Vi kendte dog på dette tidspunkt ikke prisen for funderingen endnu, men det gav en vis ro i maven, at læse at huset kan funderes direkte på det bæredygtige lag, når muld 0,6-1,1 meter er skrabet af.

Fredag modtog vi så prisoverslag fra FBA på funderingsprojektet, og det kommer til at ligge på ca. 75.000 kr., hvilket heldigvis er indenfor det budget vi har afsat til fundering.

Økonomisk var det et rigtig dejligt punkt, at kunne sætte flueben ved, MEN ved nærlæsning af den geotekniske rapport ser det ud til at borefirmaet har afsat samtlige terrænkoter (højdepunkter på grunden) ca. 1 meter for lavt. Med baggrund i rapporten har FBA afsat huset i kote 9,15, hvilket er 85 cm. under vejniveau (kote 10 relativt, er dæksel i vejen). Jeg har efterfølgende tjekket de officielle terrænkort fra Skanderborg Kommune, samt været ude på grunden med målegrej og vaterpas, for at få en ide om højde og fald på grunden. Kortene fra Skanderborg Kommune og egne opmålinger bekræfter mig i, at der er fejl i koterne i rapporten. Derfor er næste step, at få en snak med FBA, for at få dette tilrettet, så vi kan få en ny rapport og et funderingstilbud med korrekte koteniveauer. Prismæssigt bør det ikke ændre noget. Med egen research på nettet og egne opmålinger på grunden, føler jeg mig ret godt klædt på til snakken med FBA, som måske godt kan gå hen og blive lidt teknisk....

Spændingen omkring funderingen og højdeplaceringen af huset er dermed ikke helt udløst endnu. Vi håber, at vi i løbet af uge 3 kan få sat flueben ved denne del, så økonomien omkring fundering og højdeplaceringen af huset er på plads.

Koternes rigtighed er meget afgørende for hvor vores hus bliver placeret højdemæssigt. Dette vil betyde meget for den oplevelse det er at bo i huset.

Vejret viste sig fra sin gode side i lørdags, og der var solskind samt fine temperaturer. Det gode vejr havde lokket de fleste af vores kommende naboer/genboer ud i haverne og på vejen. Det var rigtig fedt, at få hilst på de kommende naboer, og høre lidt om deres byggeprojekter samt overvejelser.

Udover det uafklarede omkring fundering mv. fik vi sendt ændringsønsker til planskitsen til Torben i torsdags. Vi håber, at modtage tilrettede tegninger i løbet af uge 3.


Billeder fra i lørdags (25.10.2014), hvor jeg var ude på grunden for at foretage egne opmålinger. De hvide "pinde" er placeret af Franck Geoteknik, og indikere borehulerne.
Billedet herunder er klippet fra Skanderborg Kommunes hjemmeside, hvor der kan findes onlinekort med forskellige tekniske informationer.


Højdekurverne (koter) på kortet fra Skanderborg Kommune. På vores grund (103) kan man se, at der er en højdeforskel fra øverste venstre hjørne til nederste venstre hjørne på maks 1 meter.

Nedenstående billede med koter er klippet fra den geotekniske rapport udarbejdet af Franck Geoteknik.
Højdekoterne i den geotekniske rapport ses i skemaet under skitsetegningen. Fra "Fixpunkt" (kote 10) bør der være en forskel på maks 1 meter til punkt C, da det kan sammenlignes direkte med kortet fra Skanderborg Kommunes kort. Der er ca. 1,62 meter i forskel, hvilket er forkert.


søndag den 19. oktober 2014

Uge 1 (13.10.2014 - 19.10.2014)

Uge 1


Vi skrev under på kontrakten med FBA Huse torsdag d. 9 oktober 2014. Uge nr. 1 efter underskrift er nu gået. Vi har i løbet af ugen været i Viborg (FBA´s hovedkontor) for at mødes med den tegner hos FBA, som har lavet udkast til vores grundplan. Vi har nogle justeringer og ønsker til ændring, som vi syntes er nemmest at side "face to face" med. 

Mødet gik rigtig fint, og det var rart at få de byggetekniske indspark på, hvad der umiddelbart er muligt og ikke muligt.

Ifølge sælgeren, som vi indtil nu har haft den primære dialog med, er der bestilt boreprøver. Vi har idag (søndag d. 19 oktober 2014) været forbi grunden, for igen at se området og de øvrige huse under opførelse. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er foretaget boreprøver endnu, så vi venter spændt på disse. Mon ikke der sker noget i den kommende uge. I øvrigt en spændende uge, hvor vi håber at modtage justerede tegninger og svar på boreprøver.

Sådan ser det ud på en gråvejrsdag her i oktober.

Grundplan og tegninger

Grundplan og tegninger


Inden vi gik igang med at kontakte byggefirmaer havde vi en rimelig idé om, hvordan vores grundplan skulle se ud. Jeg tror vi har haft en stor fordel i, at vi startede med at kigge på en del huse inden vi besluttede os for at bygge selv. Vi har samlet rigtig meget inspiration til vores "drømmegrundplan" via de mange huse vi har set inden vi tog beslutningen om at bygge selv.

Herunder ses FBA´s skitseoplæg nr. 2. Oplægget skal justeres mere i retning af vores eget oplæg, som også kan ses herunder. Vi har efterfølgende haft et møde med FBA´s tegner og venter spændt på tilrettede tegninger.

3D tegningen giver et ganske godt billede af, hvordan det endelig hus kommer til at se ud. Dog skal der anvendes andre vinder samt indsættes vinder hist og her.

FBA´s 2. skitseoplæg - vi nærmer os en løsning.

Vores egen skitse (større køkken/alrum, viktualierum)


3D Tegning af vores hus - der skal dog fortsat justeres.

Valg af byggefirma

Valg af byggefirma


Da vi endelig traf beslutning om at bygge et nyt hus, og få den ultimative indflydelse på hvordan vores "drømmehus" skal se ud og indrettes inden for de fysiske og økonomiske rammer vi har til rådighed, tror jeg vi havde en stor fordel i vores grundige "ubevidste research". Vi startede som tidligere nævnt med at kigge på allerede opførte huse, da vi troede at dette var vores vej til en ny og større bolig. I det første lange stykke tid var vi ikke bevidste om at det skulle ende ud med et byggeprojekt - dermed en ubevidst research.

Jeg tror, at vi har været godt hjulpet af, at vi havde set så mange forskellige huse, og dermed havde en klar holdning til, hvordan vores hus skulle se ud samt hvilke rum og hvor store rummene skulle være.

Så langt så godt, men hvem og hvordan får vi bedst opført vores hus.

Grundlæggende er der to veje at gå:


 1. Typehusvejen, hvor man tager udgangspunkt i allerede afprøvede plantegninger, byggeteknikker og materialer
 2. Arkitektvejen, hvor man i samarbejde med en arkitekt og byggerådgiver får tegnet et hus og sendt materialebeskrivelse mv. i udbud.

Der er fordele og ulemper ved begge veje. Vi var meget i tvivl, og arbejdede i starten i samråd med vores byggerådgiver ud af begge veje. Efterhånden som vi kom længere i processen syntes vi, at der var for mange økonomisk ubekendte ved "arkitektvejen". Derfor valgte vi, at gå typehusvejen, dog med en lange række tilpasninger, så vi ender op med vores eget udtryk og grundplan på huset.

Vi har fra beslutningen omkring nybyg blev taget haft vores egen byggerådgiver med på projektet. Vi har løbende drøftet tilbud, teknik, løsninger mv. med vores byggerådgiver, Bo Thoudal. Bo kommer også til at følge byggeriet og føre tilsyn med de løsninger der bliver lavet.

Jo mere man er afklaret omkring grundplan, materialevalg og løsninger generelt inden man indhenter tilbud jo bedre er min oplevelse, at man er stillet, for jo mere sammenlignelige bliver de tilbud man får hjem.

Vi syntes selv, at vi var ret afklarede omkring vores byggeprojekt, hvilket firmaer vi havde møde med bekræftede os i. Vi havde allerede inden det første møde med byggefirma en afklaring omkring:
 • Størrelse på huset
 • Værelser og ca. størrelse
 • Grundplan
 • Ét plan eller to plan
 • Fladt tag eller rejsning på taget
 • Integreret garrage
 • Murstenstype (der er mange forskellige typer OG priser)
 • Fuldmuret eller bagvægge af elementer
 • Vinduer
 • Tag
 • Gulve
 • Køkken
 • Overdækket terrasse
 • Loftshøjde
Jo bedre du er forberedt og afklaret, jo bedre er dit udgangspunkt for forhandling. Jo mere du kan få med i kontrakten fra start jo bedre, og jo nemmere bliver det at sammenligne tilbud.

Vi havde møde med 4 forskellige firmaer, som alle fik præsenterede de samme ønsker.

Allerede fra første møde får man et indtryk af de forskellige firmaer og deres tilgang til byggeriet og byggeprocessen. Vi havde udelukkende kontakt til veletablerede og kendte firmaer.

Vi lagde bl.a. vægt på følgende i vores udvælgelse:
 1. Kemi mellem os og den pågældende sælger
 2. Pris
 3. Fleksibilitet
 4. Sælgerens evne til at komme med så præcist og detaljeret et tilbud ifht. de krav vi havde til huset
 5. Byggefirmaets evne til at komme med indspark og konstruktiv feedback
Det er forskelligt, hvordan firmaerne griber første møde an, og hvor meget de forbereder sig inden det første møde. De fleste tog udgangspunkt i kortet over grunden. Der er også stor forskel i detaljeringsgraden i de tilbud vi fik. Vi er af natur meget detalje- og løsningsorienteret, og derfor betød detaljeniveauet meget for os.

FBA Huse var det eneste firma, som tog udgangspunkt i at mødes ved vores grund og tage den første drøftelse der, inden mødet fortsatte på det lokale kontor i Højbjerg.

FBA´s sælger, Kim Schandorff tilbød i den efterfølgende dialog, at lave oplæg til grundplan og 3D skitser, hvilket de øvrige firmaer ikke gjorde medmindre vi var tæt på at lave en aftale. Eurodan Huse havde dog lavet et oplæg til grundplan til det møde hvor vi fik præsenteret deres tilbud.

Efter at have fået alle 4 priser ind fra de forskellige firmaer udvalgte vi 2 firmaer, som fortsat var med i "opløbet". Dialogen og forhandlingerne fortsatte over ca. 1,5 måned, og endte til sidst ud i en aftale med FBA. FBA´s sælger, Kim Schandorff, har fra start udvist stor fleksibilitet i forhold til at kunne mødes med os både fysisk og telefonisk uden for normal arbejdstid, hvilket har passet rigtig godt ind i vores travle hverdag som børnefamilie og fuldtidsarbejde. Mails er blevet besvaret stort set indenfor 24 timer - det bliver spændende om det fortsætter her efter at blækket på kontrakten nu er tørt ;-)

Vi glæder os rigtig meget til at komme igang.