lørdag den 29. november 2014

Uge 7 (24.11.2014 - 30.11.2014)

Uge 7


Mandag modtog vi endelige tegninger over husets beliggenhed, facadeskitse og grundplan med indtegnede spots, stikkontakter, lampeudtager, lyssensorer mv. 

Herudover modtog vi  aftalesedlen, som viser alle de til- og fravalg vi foretog på materialevalgsmødet i uge 5. Aftalesedlen var ikke så slem rent økonomisk som frygtet. Jeg tror, at vores forholdsvis grundige forarbejde med at få mest muligt med i kontrakten fra start har betydet, at der ikke er kommet de store "overraskelser" på materialevalgssiden. Vi ændrede på mødet bl.a. gulv til et andet plankegulv end budgetteret, og det gav en mindre justering af prisen i nedadgående retning. Omvendt valgte vi nogle lidt dyrere klinker samt nogle ekstra stikkontakter og "antenne/internetstik", så der på bundlinjen bliver et lille tillæg til entreprisesummen. Heldigvis har vi fra start afsat ekstra til el i det oprindelige tilbud, hvilket skal fratrækkes på aftalesedlen, og dermed ender vi med et relativt lille ekstrabeløb i forhold til vores budget.Beliggenhedsplan med fremtidigt terræn indtegnet. Den kraftige streg omkring huset er det område der terrænreguleres for at huset kommer op i kote 51.30.

Facadetegningen set fra forskellige verdenshjørner.

Den endelige planskitse med en lang række detaljer indtegnet.

Vi har nu frem til 1. december til at gennemgå tegninger og aftaleseddel for eventuelle tilrettelser. Tegninger og aftaleseddel skal underskrives/godkendes af os for at blive "låst". Herefter går FBA igang med at bestille materialer og sat expan-elementer samt spær i produktion. Herudover startes processen med at søge byggetilladelse samt godkendelse til at terrænregulere mere end de +/- 0,5 meter hos Skanderborg Kommune. Se evt. uge 4 for at se mere om terrænreguleringen på projektet.Torsdag har vi sendt en række "afklarende" spørgsmål, småændringer og kommentarer til skitser og aftaleseddel, som vi modtog i mandags. Nu venter vi på tilbagemeldingen fra FBA´s byggeleder, og hvis dette ikke giver anledning til yderligere spørgsmål eller ændringer, så er afklaring og beslutningsprocessen færdig i forhold til at få sat gang i selve byggeprocessen. Ændringer skal indtegnes og skrives ind på aftalesedlen, og dette er sidste step inden underskrift på tegninger og aftaleseddel. Spændende om FBA kan sætte gang i arbejdet i forhold til at indhente byggetilladelse i løbet af byggeuge 8.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar