søndag den 25. januar 2015

Uge 15 (19.01.2015 - 25.01.2015)

Uge 15Mandag modtog vi en byggetilladelse fra Skanderborg Kommune :-) Jubiiiii. Så langt så godt.

Torsdag ringer byggelederen fra FBA og fortæller, at de starter udgravningen til sandpuden allerede fredag. Han vil høre, om vi vil have kørt den "dårlige lerede" overskudsjord væk i samme forbindelse. Det tynde lag muld deponeres på grunden og anvendes senere til have.

Der er noget synergi for os i at få jorden kørt væk i samme ombæring, som der afleveres sand til "sandpuden". De samme lastbiler tager overskudsjorden med retur. Vi har givet grønt lys til at overskudsjorden køres væk nu.

FBA forventer, at kunne lave sokkel og støbe fundament allerede i næste uge. Herefter skal fundamentet/betondækket tørre i nogle uger, hvor efter indervæggene stilles op (forventes opstillet i uge 8/byggeuge 19). I den mellemliggende periode kommer der ikke til at ske meget, idet fundament og betondækket skal tørre/hærde.

Fredag morgen startede udgravningen til sandpude og fundament. Det tog ikke lang tid at få gravet ud og fyldt sand i hullet. Grunden er nu klar til fundament og sokkelarbejdet. FBA forventer at starte støbearbejdet allerede i næste uge. Vi håber det holder stik, og at weekendens snevejr ikke udskyder arbejdet.

Så graves muldlag væk

Og der fyldes "sandpude" i hullet.Sandpuden komprineres.

lørdag den 17. januar 2015

Uge 14 (12.01.2015 - 18.01.2015)

Uge 14Torsdag ringer Torben fra FBA og fortæller, at Skanderborg Kommune har skrevet tilbage i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. I forbindelse med ansøgningen om byggetilladelsen har vi søgt om dispensation for at terrænregulere mere end lokalplanen tillader. Bl.a. derfor har der været en noget længere ekspeditionstid hos kommunen.

Skanderborg Kommune mener ikke, at det er sandsynligt at vi kan få lov at hæve terrænet til kote 51,15, men hvis vi ændrer til 51,05 i stedet vil de umiddelbart kunne give en byggetilladelse i løbet af en uge. Dette skal vi tage stilling til om vi vil ændre i ansøgningen eller om vi vil fortsætte med de 51,15 med den "risiko", at vi så ikke får en tilladelse og alligevel må ændre ansøgningen. I uge 4 blev koterne afsat og fremtidigt terræn foreslået af landmåleren.

Fredag melder vi tilbage til Torben, at vi er indstillet på at ændre terrænkoten i ansøgningen som foreslået. Allerede samme dag sender Torben nyt materiale med nye koter til Skanderborg Kommune.


Den kraftige streg rundt om huset er den fremtidige terrænkote (51,05). Vi søgte oprindeligt efter 51,15

Vi håber, at kunne få en byggetilladelse i løbet af den kommende uge, og så kan FBA begynde at grave ud til til fundament og sokkel. 

søndag den 11. januar 2015

Uge 13 (05.01.2015 - 11.01.2015)

Uge 13Mandag kom ordrebekræftelsen fra Svane, og denne skal nu blot underskrives.

Ellers en meget stille uge, hvad angår byggeprojektet. Vi har desværre ikke hørt noget fra Skanderborg Kommune mht. byggetilladelsen endnu.

søndag den 4. januar 2015

Uge 12 (29.12.2014 - 04.01.2015)

Uge 12Fredag kommer endeligt tilbud, og tilrettede tegninger fra Svane. Vi har samme dag afgivet ordre på tilbuddet fra Svane. Nu er køkken, badeværelser og bryggers også på plads. Vi afventer nu blot en ordrebekræftelse.

Vi håber, at der kommer en byggetilladelse fra Skanderborg Kommune i løbet af næste uge. FBA sendte ansøgning til kommunen afsted d. 10 december 2014. Ifølge Skanderborg Kommunes hjemmeside bestræber de sig på en maksimal behandlingstid på 6 uger.