onsdag den 12. november 2014

Uge 4 (03.11.2014 - 09.11.2014)

Uge 4


Tirsdag fik vi tilbud fra Svane i Viborg. Vi har under vores møde med Svane i lørdags valgt inventar til køkken, badeværelser, bryggers, walk-in og børneværelser. Nu er tilbuddet kommet, og der er nogle ting vi skal have justeret (placering af fryser, andre låger/facader i bryggers). Hårde hvidevarerne er vi ikke helt sikre på endnu, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er at vi kender placeringen af hvidevarerne, så FBA kan sætte strøm, vand og afløb efter det.


Torsdag fik vi endeligt oplæg til afsætning af hus på grunden samt nivellement (højdekoten). Der har været en landmåler forbi grunden, og afsætte huset helt nøjagtigt, samt opmåle terrænets koter præcist i forhold til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) -Altså hvordan ligger terrænet i forhold til havets vandstand.

FBA foreslår at husets sokkelhøjde afsættes i kote 51,30 (51,30 meter over havets overflade). Den foreslåede kote betyder, at huset i det nordvestlige hjørne (garage) kommer til at ligge 17 cm over vejniveauet. 
Flere steder, hvor huset skal placeres, bliver det nødvendigt at terrænregulere med op til 80 cm. 
Da man ifølge lokalplanen for området maksimalt må terrænregulere med +/- 0,5 meter, er det nødvendigt at søge dispensation hos Skanderborg Kommune. Dette står FBA heldigvis for.Beliggenhedsplan med højdekoter i forhold til DVR90

Lørdag var jeg forbi Århus Hårde hvidevarer, for at se alternativer til det forslag vi allerede har fået. Sælgeren jeg talte med vil sende os et tilbud på alle de hvidevarer vi skal bruge til huset.


Søndag var jeg et smut forbi grunden, og kunne se, at landmåleren har sat markeringspæle i grunden for at markere alle hjørner på huset. Det var godt, at se hvor husets yderpunkter kommer til at ligge på grunden.


Pindene indikerer hvor husets hjørner kommer til at være

Husets hjørner set fra den noget højere beliggende genbogrund.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar