mandag den 27. oktober 2014

Uge 3 (27.10.2014 - 02.11.2014)

Uge 3


Mandagen i uge tre starter fantastisk. Jeg havde en god snak med FBA omkring koteudfordringen fra uge 2.
Om formiddagen ringede jeg til Klaus (Klaus har sendt overslag til os på funderingen) fra FBA for at gøre opmærksom på de formodede fejlsatte koter i den geotekniske rapport. Klaus ville tage fat i Franck Geoteknik for, at få dem til at tjekke op på de afsatte koter i rapporten. Kl 13 var der en mail fra Klaus med en ny rapport med nye koter (og denne gang var de rigtige). En stor lettelse, da vi nu er sikre på, at huset afsættes 1 meter højere end angivet ifølge de fejlagtige koter.


Nu med korrekte koter. Som det ses er alle koter nu hævet med 1 meter sammenlignet med skemaet fra uge 2.
Rigtig godt, at vi nu kan sætte flueben ved højdeplaceringen. Klaus kunne dog føje lidt mere til den uafklarede kategori omkring grunden. I den geotekniske rapport er der en lille passus omkring historiske kort, hvor der gøres opmærksom på, at "der i den nordlige del af matriklen kan forventes at finde postglaciale aflejringer af tørv/gytje". Dette betyder, at jordbundsforholdende kan være meget bløde, og der kan blive behov for at pilotere i dette område. Det håber vi ikke, for det vil sprænge økonomien i vores funderingsbudget.Det "blå" område på det historiske kort viser de postglaciale aflejringer, som kan give alvorlige udfordringer teknisk såvel som økonomisk.

Boreprøve B1 går dog ned midt i det område, hvor der jf. det historiske kort kan være aflejringer. I denne boreprøve er der ikke spor af disse lag, hvorfor de forhåbentlig ikke er der længere. Nabogrunden nr 105 er fuldstændig dækket af dette område ifølge det historiske kort. Mig bekendt har naboen ikke haft udfordringer med funderingen. Vi håber derfor ikke det giver udfordringer for os, men intet er sikkert før der er gravet ud.

Ifølge Klaus er der to muligheder at angribe det på:

  1. At bede entreprenøren, der skal stå for funderingsentreprisen, om at starte udgravningen i den nordlige del af grunden. Støder han i eventuelle bløde lag, stoppes udgravningen og vi tager en vurdering på omfang og pris.
  2. At vi får foretaget en "rendegravning/prøvegravning" i det pågældende område inden vi går videre.
Vi har pt. ikke besluttet os for fremgangsmåden.

I forbindelse med den offentlige udstykning er der via Skanderborg Kommune mulighed for at søge kompensation for dårlige jordbundsforhold efter nogle nærmere betingelser. Hvor vidt vi kan blive omfattet af disse regler ved vi ikke endnu, da vi har købt grunden privat. Sælger har tidligere købt grunden af kommunen. Spørgsmålet om vi kan indtræde i sælgers rettigheder i forhold til kommunen. Jeg vil nu skrive til kommune for at få dette be eller afkræftet.


Onsdag modtager vi nye tegninger fra Torben, og det begynder at nærme sig endelige tegninger nu. Det er nogle småjusteringer og afklarende spørgsmål vi har til tegningerne. Bl.a. ønsker vi at ændre gulvtypen i viktualierummet fra plankegulv til klinker.

Vi har også fået skrevet en mail til Skanderborg Kommune for at høre til om vi overtagers sælgers rettigheder i forhold til de oprindelige salgsbetingelser.

Herudover har vi sendt tegninger, geoteknisk rapport og funderingsprisoverslag til vores byggerådgiver Bo Thoudal.

Fredag ringer FBA for at aftale materialemøde medio uge 5 (uge 46). På materialevalgsmødet, som tager en hel dag, skal vi aftale endelige materialer. Hvor skal der være klinkegulve, og hvilke klinker. Hvor skal der være trægulve og hvilken slags træ. Placering af el, spots, tænd/sluk mv. skal også aftales og placeres. Selvom vi har allerede har indregnet en del, så er det på dette møde, at alt fastlåses og eventuelle ændringer aftales.

Lørdag har vi haft møde med Svane køkken i Viborg, hvor vi har valgt inventar (bordplader, skuffer skabe og hårde hvidevare). Det er jo herligt, at gå rundt og pege og "købe". Vi har afsat et budget til inventar og hårde hvide vare, og håber at vores ønsker kan rummes indenfor de økonomiske rammer. Alternativt må vi igang med en prioriteringsøvelse og evt. valg af andre elementer og hårde hvidevare. Svane forventer at sende os et tilbud samt 3d tegninger på alle rum, som Svane skal levere inventar til i løbet af den kommende uge 4 (måske først i uge 5). På mødet med Svane havde vores kontakt allerede indtegnet rummene, og det var rigtig fedt, at se rummene indefra i 3d for første gang. Det gav et rigtig godt visuelt indblik. Nu venter vi spændt på et tilbud samt tegninger fra Svane...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar