mandag den 20. oktober 2014

Uge 2 (20.10.2014 - 26.10.2014)

Uge 2


Så er vi igang med uge 2, og FBA´s tegner, Torben, ringede mandag for at drøfte nogle detaljer omkring vindueshøjden på vinduerne i huset. 
Vores loftshøjde er generelt hævet med ca. 20 cm i hele huset, så vi får 260 cm fra gulv til loft (standardhøjden i et typehus ligger på ca. 235-240 cm). Vi gav på mødet med Torben i sidste uge udtryk for at vi ønskede vindueshøjden hævet med 20 cm også. Ifølge Torben giver det udfordringer for de trekantede gavlvinduer i stuen, idet disse vil blive 50-60 cm smallere og dermed vil hele gavlens vinduesparti blive smallere. Dette vil komme til at se lidt skørt ud, samt give væsentligt mindre lysindfald. Vi er derfor blevet enige om at hæve højden mest muligt uden at det går ud over bredden på vinduespartierne i gavlsiderne i stuen. Torben mener, at vi kan hæve vindueshøjden med 1-2 skifter (murermål, svarende til højden på 1-2 mursten + fuge), uden at det går ud over bredden på gavlvinduerne. De nye tegninger med tilrettet rumindretning, rigtige vinduer, ændret længde på huset, ændret bredde på huset og "forskubbet tilbygning" skulle være klar midt på ugen - vi glæder os helt til at se dem.

Så blev det onsdag, og vi har modtaget opdaterede og meget detaljerede tegninger fra Torben. Det begynder at nærme sig et "endeligt" projekt. Vi har dog stadig et par småjusteringer til døre, vinduer, udseende på vinduer samt flytning af et par vægge med nogle centimeter.


De netop modtagne tegninger på A3 og større

Udover, at vi idag har modtaget tegninger har vi haft en satellit forbi grunden idag. Der skulle være tydelige spor efter en tung maskine. Der er desuden banket nogle hvide plasticrør ned forskellige steder - jeg tror nu vi kan sætte flueben ved udført boreprøve.

Det bliver meget meget spændende at få resultatet af boreprøven, idet denne afgør hvordan og hvor meget huset skal funderes, og dermed prisen på funderingen. Funderingen og bortkørsel af overskudsjord er pt. den største "joker" i vores byggebudget. Vi har hørt skrækeksempler på flere hundrede tusinde kroner. Vi har afsat 100.000 kr. i vores budget til denne post. FBA´s sælger, Kim Schandorff har dog beroliget flere gange, at det ikke blive over 100.000 kr. vurderet ud fra den geotekniske rapport udarbejdet for kommunen i forbindelse med udstykningen af grunden for et par år siden. Vi venter i spænding.....


I torsdags modtog vi kopi af den geotekniske rapport, som danner grundlag for den endelige pris på funderingsarbejdet. Denne har vi ventet spændt på, da det er den største økonomisk ubekendte i vores byggeprojekt. Vi har nu læst den 16 sider lange rapport incl. bilag igennem, og det ser ud til at vores hus kan funderes på normal vis :-) Vi kendte dog på dette tidspunkt ikke prisen for funderingen endnu, men det gav en vis ro i maven, at læse at huset kan funderes direkte på det bæredygtige lag, når muld 0,6-1,1 meter er skrabet af.

Fredag modtog vi så prisoverslag fra FBA på funderingsprojektet, og det kommer til at ligge på ca. 75.000 kr., hvilket heldigvis er indenfor det budget vi har afsat til fundering.

Økonomisk var det et rigtig dejligt punkt, at kunne sætte flueben ved, MEN ved nærlæsning af den geotekniske rapport ser det ud til at borefirmaet har afsat samtlige terrænkoter (højdepunkter på grunden) ca. 1 meter for lavt. Med baggrund i rapporten har FBA afsat huset i kote 9,15, hvilket er 85 cm. under vejniveau (kote 10 relativt, er dæksel i vejen). Jeg har efterfølgende tjekket de officielle terrænkort fra Skanderborg Kommune, samt været ude på grunden med målegrej og vaterpas, for at få en ide om højde og fald på grunden. Kortene fra Skanderborg Kommune og egne opmålinger bekræfter mig i, at der er fejl i koterne i rapporten. Derfor er næste step, at få en snak med FBA, for at få dette tilrettet, så vi kan få en ny rapport og et funderingstilbud med korrekte koteniveauer. Prismæssigt bør det ikke ændre noget. Med egen research på nettet og egne opmålinger på grunden, føler jeg mig ret godt klædt på til snakken med FBA, som måske godt kan gå hen og blive lidt teknisk....

Spændingen omkring funderingen og højdeplaceringen af huset er dermed ikke helt udløst endnu. Vi håber, at vi i løbet af uge 3 kan få sat flueben ved denne del, så økonomien omkring fundering og højdeplaceringen af huset er på plads.

Koternes rigtighed er meget afgørende for hvor vores hus bliver placeret højdemæssigt. Dette vil betyde meget for den oplevelse det er at bo i huset.

Vejret viste sig fra sin gode side i lørdags, og der var solskind samt fine temperaturer. Det gode vejr havde lokket de fleste af vores kommende naboer/genboer ud i haverne og på vejen. Det var rigtig fedt, at få hilst på de kommende naboer, og høre lidt om deres byggeprojekter samt overvejelser.

Udover det uafklarede omkring fundering mv. fik vi sendt ændringsønsker til planskitsen til Torben i torsdags. Vi håber, at modtage tilrettede tegninger i løbet af uge 3.


Billeder fra i lørdags (25.10.2014), hvor jeg var ude på grunden for at foretage egne opmålinger. De hvide "pinde" er placeret af Franck Geoteknik, og indikere borehulerne.
Billedet herunder er klippet fra Skanderborg Kommunes hjemmeside, hvor der kan findes onlinekort med forskellige tekniske informationer.


Højdekurverne (koter) på kortet fra Skanderborg Kommune. På vores grund (103) kan man se, at der er en højdeforskel fra øverste venstre hjørne til nederste venstre hjørne på maks 1 meter.

Nedenstående billede med koter er klippet fra den geotekniske rapport udarbejdet af Franck Geoteknik.
Højdekoterne i den geotekniske rapport ses i skemaet under skitsetegningen. Fra "Fixpunkt" (kote 10) bør der være en forskel på maks 1 meter til punkt C, da det kan sammenlignes direkte med kortet fra Skanderborg Kommunes kort. Der er ca. 1,62 meter i forskel, hvilket er forkert.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar