lørdag den 17. januar 2015

Uge 14 (12.01.2015 - 18.01.2015)

Uge 14Torsdag ringer Torben fra FBA og fortæller, at Skanderborg Kommune har skrevet tilbage i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. I forbindelse med ansøgningen om byggetilladelsen har vi søgt om dispensation for at terrænregulere mere end lokalplanen tillader. Bl.a. derfor har der været en noget længere ekspeditionstid hos kommunen.

Skanderborg Kommune mener ikke, at det er sandsynligt at vi kan få lov at hæve terrænet til kote 51,15, men hvis vi ændrer til 51,05 i stedet vil de umiddelbart kunne give en byggetilladelse i løbet af en uge. Dette skal vi tage stilling til om vi vil ændre i ansøgningen eller om vi vil fortsætte med de 51,15 med den "risiko", at vi så ikke får en tilladelse og alligevel må ændre ansøgningen. I uge 4 blev koterne afsat og fremtidigt terræn foreslået af landmåleren.

Fredag melder vi tilbage til Torben, at vi er indstillet på at ændre terrænkoten i ansøgningen som foreslået. Allerede samme dag sender Torben nyt materiale med nye koter til Skanderborg Kommune.


Den kraftige streg rundt om huset er den fremtidige terrænkote (51,05). Vi søgte oprindeligt efter 51,15

Vi håber, at kunne få en byggetilladelse i løbet af den kommende uge, og så kan FBA begynde at grave ud til til fundament og sokkel. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar