fredag den 20. februar 2015

Uge 19 (16.02.2015 - 22.02.2015)

Uge 19


Mandag/Tirsdag er arbejdet med at lægge kloakrør og regnvandsledninger i fuld gang og der graves en del rør ned. I lokalplanen står der, at regnvand og spildevand skal have hver sine ledninger. Soklen har fået et lag puds.

Overskudsjorden er kørt væk. FBA´s byggeleder, Jens Martin, estimerer, at der skal køres ca. 100 m3 jord væk. Det koster ca. 100 kr. pr. m3 jord.

Der er leveret flere byggematerialer til byggepladsen. En del flere rør til spildevand,  regnvand, samt omfangsdræn. Vi har valgt at få lagt et omfangsdræn hele vejen rundt om huset, for at dræne jorden for vand. Herudover er der leveret nogle kraftige stålbjælker (HE240B, HE140B og HE100B). Den største HE240B skal bruges til at bære kiploftet samt udhænget over den overdækkede terrasse. HE140B bjælken bruges til at bære tagkonstruktionen ved terrassen samt taget på "hovedhuset" ved det tredobbelte vindues/dørparti fra køkken/alrummet. HE100B bjælkerne bruges som deciderede "stolper" skjult i murværket til at bære de førnævnte bjælker.


Regn- og spildevandsledninger

Afløb samles ved vejen og tilsluttes det offentlige system

Så er ledningerne dækket igen, og det er kun brøndene der er synlige.

Et af regnvandsafløbene fra tagrenderne.

Omfangsdræn, som lægges rundt om huset. Ledningen er perforeret med små huller for at "opsamle" vandet fra jorden.

Stålbjælkerne. Den forreste bruges til "kip-tagkonstruktionen"

Onsdag er arbejdet med omfangsdræn og kloakering færdigt. Der er kørt stabilgrus på hele vejen rundt om soklen, således at der "kun" er blotlagt ca. 15-20 cm af soklen. Herudover er der udlagt køreplader fra vejen og ind til soklen. Ifølge planen stilles der helvægselementer op torsdag og fredag. Det bliver et par rigtig spændende dage, da elementerne giver et indtryk af indretning og rum.


Overskuds jord er væk. Terrænet er nivelleret og klar til opbygning af selve huset.Stabilgrus omkring huset. Klar til at murerne har noget fast grund at arbejde fra.

Torsdag leveres der store Expan betonelementer, som hejses på plads på soklen med kran. Nu begynder huset at tage form. Man kan fornemme rummene. FEDT. Der mangler nu at blive "bygget" bryggers, entre, børne/gæstetoilet og garage. Fredag er alle elementer sandsynligvis på plads.


Så "samles" stuen.

Køkken/alrum er ved at være "på plads"Køkken/alrum set fra gangen.

Køkkenet set fra indgangen til forældreafdelingen.

Fredag blev de sidste Expan elementer sat op på soklen. Alle husets indervægge er nu på plads. Murerarbejdet forventes at starte på onsdag i næste uge. Så begynder husets ydre look at tage form. Det går stærkt nu.


Portåbningerne til garagen

Huset set fra "havesiden"

Huset set fra vejsiden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar